Savez malih sirara Republike Hrvatske

Vodič dobre higijenske prakse

vodic

Što je vodič i kome je namijenjen ?

Vodič  omogućava obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda izradu plana samokontrole, a tehnološke liste u nejmu sastavljene su edukativno i funkcionalno.

Izrada ovog Vodiča bila je zahtjevna jer je trebalo voditi računa o tome da je on prije svega namijenjen malim proizvođačima ali će se njime služiti i tehnolozi kao i inspektori prilikom provođenja službene kontrole na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Vodič dobre higijenske prakse za proizvodnju mliječnih proizvoda na OPG-u je izrađen prema Slovenskom Vodiču dobre higijenske prakse, a kojeg je izradilo Združenje malih sirarjev Slovenije u suradnji s Kmetijsko – gozdarskim zavodom Ptuj, Srednjom biotehniškom šolom Kranj i Veterinarskom Upravom Republike Slovenije. Slovenski vodič je preveden na hrvatski jezik te je taj prijevod poslužio kao osnova za izradu ovog Vodiča.

Vodič je prilagođen proizvodnji mliječnih proizvoda karakterističnih za Republiku Hrvatsku te uvjetima i zakonodavstvu Republike Hrvatske, a namijenjen je proizvođačima koji imaju objekte koji su registrirani ili odobreni pod posebnim uvjetima za proizvodnju mliječnih proizvoda na gospodarstvu.

Puni naslov vodiča: 
Vodič dobre higijenske prakse za proizvodnju mliječnih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Vodič izrađen prema:
Vodiču dobre higienske prakse za proizvodnjo mlečnih izdelkov na kmetiji (Združenje malih sirarjev Slovenije, Kmetijsko – gozdarski zavod Ptuj, Srednja biotehniška šola Kranj, Veterinarska Uprava Republike Slovenije)

Vodič je podložan izmjenama i dopunama u skladu s izmjenama i dopunama zakonskih propisa i sve dobronamjerne primjedbe su dobrodošle.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli u njegovom kreiranju.

Autori:

Višnja Magdić, dipl. inž. agr., Poljoprivredna savjetodavna služba i Savez „SirCro“
Anđelka Pejaković, dipl. inž. agr., Poljoprivredna savjetodavna služba i Savez „SirCro“
Predrag Janeš, inž. agr., Poljoprivredna savjetodavna služba
Dubravka Kaić, dipl. inž. agr., Poljoprivredna savjetodavna služba
Prof. dr. sc. Samir Kalit, Zavod za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Savez „SirCro“

Vodič u cijelosti možete preuzeti u PDF formatu:

Vodič dobre higijenske prakse – PRVO IZDANJE

Pozitivna procjena Vodiča od strane nadležnog tijela – Uprave za veterinarstvo MP:

Uprava za veterinarstvo MP – POZITIVNA PROCJENA VDHP