Savez malih sirara Republike Hrvatske

Statut

statut

Na temelju članka 7. i 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 88/01 i 11/02) i osnivačke skupštine Saveza Udruga malih sirara Republike Hrvatske «SirCro» održane dana 22. siječnja 2007. godine u  Zagrebu,  donesen je

S T A T U T

Saveza Udruga malih sirara Republike Hrvatske «SirCro»

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Savez  Udruga malih sirara Republike Hrvatske «SirCro» (u daljnjem tekstu Savez) je samostalna, nestranačka, interesna organizacija, dragovoljno udruženih, registriranih Udruga malih sirara sa područja Republike Hrvatske, koje se udružuju radi zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti. Savez djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se odredbe o:

 • nazivu i sjedištu Saveza
 • području djelovanja
 • zastupanju
 • ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi Saveza
 • načinu ostvarivanja javnosti rada
 • članstvu u Savezu
 • unutarnjem ustroju
 • članstvu u međunarodnim udrugama
 • tijelima Saveza
 • imovini Saveza
 • raspolaganju s dobiti
 • prestanku rada Saveza i
 • drugim pitanjima u skladu sa Zakonom

STATUT U CIJELOSTI PROČITAJTE U PDF FORMATU (KLIKNI ZA PREUZIMANJE)