Savez malih sirara Republike Hrvatske

2917

25. veljače 2014. • Novosti

Savjetovanja u savezu

Izvješće i zaključci s 4. savjetovanja malih sirara

Savez Udruga malih sirara Republike Hrvatske „SirCro“ na čelu sa predsjednicom Rominom Zadravec, a uz pomoć djelatnika Poljoprivredne savjetodavne službe i uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede i Grada Zagreba organizirao je u utorak, 12. lipnja 2012. godine u Zagrebu, za svoje članove kao i za sve ostale zainteresirane savjetovanje s više  zanimljivih tema vezanih za sirarsku tehnologiju te označavanje i certificiranje sireva.

Prvi dio savjetovanja bio je posvećen mikrobiološkoj kvaliteti svježeg sira i vrhnja koji se najviše traži i prodaje na zagrebačkim tržnicama i tržnicama sjeverozapadne Hrvatske, mogućnostima iskorištavanja kisele sirutke koja predstavlja nus proizvod u proizvodnji svježeg sira, a nutricinistički je iznimno vrijedna za ishranu ljudi i životinja te slatke sirutke koja zaostaje nakon proizvodnje polutvrdih i tvrdih sireva, važnosti poštivanja temperaturnih režima u sirarstvu i tehnologiji proizvodnje polutvrdog sira u tipu Goude u čijoj proizvodnji su se specijalizirali učenici srednje gospodarske škole iz Križevaca. Srednja gospodarska škola u Križevcima školuje mlade ljude između ostalih zanimanja i za zanimanje mljekar u sklopu kojeg učenici prolaze praktičnu obuku u nekoliko praktikuma i to: ratarski praktikum s 36 ha poljoprivrednih površina koje služe za proizvodnju kukuruza, pšenice, leguminoza i krmnog bilja, govedarski praktikum – vlastita staja kapaciteta 30 muznih krava i 30 grla podmlatka i mljekarski praktikum kapaciteta 350 l dnevne prerade mlijeka.

U drugom dijelu su predavači iz Ministarstva poljoprivrede iznijeli zakonske okvire vezane za označavanje i reklamiranje sireva i mliječnih proizvoda koji se nalaze na tržištu kao zapakirani ili nezapakirani proizvodi te postupak dobivanja oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda. Osim toga bilo je riječi i o certificiranju proizvođača s vlastitim proizvodima na tržnicama diljem Hrvatske u organizaciji Hrvatske udruge tržnica, a na kraju je predstavljena i prva cesta sira u Hrvatskoj „Cesta sira Karlovačke županije“ otvorena 01. svibnja 2012. godine prigodnom promocijom i svečanošću na gospodarstvu predsjednika Udruge malih sirara Karlovačke županije „Korni“ gosp. Milana Miščevića u Josipdolu. Na cesti sira se za sada nalazi 9 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju objekte za preradu vlastitog mlijeka odobrene pod posebnim uvjetima. Cilj otvaranja ceste sira je da se kupci i potrošači dovedu na mjesto proizvodnje kako bi jako zahtjevan posao prodaje sireva s tržnica, sajmova i sl. polako prešao na vlastita gospodarstva u vlastitoj ponudi.

Prije samog savjetovanja te u pauzi između dva dijela savjetovanja u predvorju hotela International održana je degustacija sireva s obiteljskih gospodarstava članova udruga članica Saveza. Bio je to pravi mali festival za oči i nepce i svi prisutni su s velikim zadovoljstvom isprobali razne sireve, a proizvođači su izmjenili iskustva o malim tajnama velikih majstora sirarske proizvodnje. Našli su se tu kozji meki i polutvrdi sirevi, razni oblici i „izvedenice“ svježeg kravljeg sira, kuhani kravlji sirevi obični i s raznim dodacima, skuta – albuminski sir koji se radi iz slatke sirutke i druge zanimljive vrste.

Na savjetovanju je bilo prisutno preko 80 sudionika od čega je oko 60 njih bilo proizvođača, a ostalih 20-ak su bili stručne osobe. Prisutne su pozdravili i dali podršku njihovom radu mr.sc. Luka Čuljak, pomoćnik ministra poljoprivrede, mr.sc. Marina Mikšić, privremena ravnateljica Poljoprivredne savjetodavne službe, Dubravka Živoder, dipl.ing.agr. predstavnica Hrvatske poljoprivredne agencije te Vlasta Ranogajec, dipl.ing.agr., voditeljica Odjela za razvoj i unapređivanje poljoprivrede i šumarstva gradskog ureda za poljoprivredu Grada Zagreba.

Zaključci s 4. savjetovanja malih sirara

Na savjetovanju su održana slijedeća predavanja i prezentacije:

Ispitivanje trajnosti svježeg sira i vrhnja – Katarina Lisak, dipl.ing.preh.teh., PBF

Osvrt na rezultate analiza sireva – Jadranka Sokolović, dr.vet.med., Veterinarski zavod Križevci – usmeni osvrt

Temperaturni režimi u sirarstvu – prof.dr.sc. Samir Kalit, AF

Prehrambena vrijednost i mogućnost iskorištavanja sirutke – Irena Jeličić, dipl.ing.preh.teh., PBF

Proizvodnja polutvrdog sira u tipu Goude, kratka prezentacija i film – Ivanka Jurajić, ing.agr., Srednja gospodarska škola Križevci, Mljekarski praktikum

Označavanje i reklamiranje sireva – Ana-Marija Štimac, dipl.ing.preh.teh., MP

Oznake poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (OI, OZP, OTU) –  mr.sc. Brankica Ćosić, MP

Certificirana seljačka tržnica – mr.sc. Miljenko Ernoić, tajnik Udruge hrvatskih tržnica

Predstavljanje ceste sira Karlovačke županije, prezentacija filma – Milan Miščević, predsjednik Udruge malih sirara Karlovačke županije „KORNI“

Prvi dio savjetovanja bio je posvećen sirarskoj tehnologiji: mikrobiološkoj kvaliteti svježeg sira i vrhnja, mogućnostima iskorištavanja sirutke, važnosti poštivanja određenih temperatura u sirarstvu i tehnologiji proizvodnje polutvrdog sira u tipu Goude.

Zaključci prvog dijela savjetovanja su slijedeći:

Bez obzira na sve dosad učinjeno potrebno je provesti još dodatne edukacije proizvođača o važnosti higijene u proizvodnji i preradi mlijeka naročito u svježi sir i vrhnje jer rezultati analiza pokazuju da postoje određeni problemi u zadovoljavanju mikrobioloških kriterija.

Temperature koje trebaju održavati hladni lanac i one koje su zadane tehnološkim postupkom proizvodnje određenog proizvoda treba poštivati ukoliko  želimo proizvesti i prodati zdravstveno i nutricionistički ispravan proizvod.

Sirutka do sada nije dovoljno iskorištena kao proizvod u prehrani ljudi gdje bi trebala zauzimati puno značajnije mjesto s obzirom na zdravstvenu vrijednost i na tome treba još poraditi i to naročito u edukaciji potrošača.

Usmjereno srednjoškolsko obrazovanje mladih ljudi za proizvodnju koju nasljeđuju od roditelja ili je sami započinju na svojim gospodarstvima je iznimno važno.

U drugom dijelu savjetovanja je bilo riječi o zakonskim okvirima vezanim za označavanje i reklamiranje sireva i mliječnih proizvoda te oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda. Osim toga prezentiran je način certificiranja proizvođača na tržnicama i na kraju je  predstavljena „Cesta sira Karlovačke županije“.

Zaključci drugog dijela savjetovanja su slijedeći:

Ispravno označavanje sireva (deklaracija) daje određenu sigurnost potrošaču u ono što kupuje.

Važno je imati ispravno označene proizvode i popratne dokumente i zbog inspekcijskog nadzora kod prodaje.

Kod provođenja projekata izrade dokumentacije i općenito pokretanja postupka zaštite sireva slijedećim oznakama: OI, OZP i OTU važno je  na vrijeme kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede da bi se izbjegli nepotrebni troškovi koji su prema dosadašnjem iskustvu preveliki (preskupa izrada specifikacije), a mogu biti manji ako se samo nekoliko ljudi iz Udruženja posveti tom projektu jer su djelatnici MP spremni svima pomoći koliko god je to u njihovoj moći.

Za olakšanje prodaje naših seljačkih proizvoda treba se uključiti u sve oblike promocije i certificiranja proizvođača jer su to sve dodatni signali potrošaču kada traži nešto domaće, tradicionalno i sl.

Ceste sira predstavljaju također način promocije proizvođača kroz turističku  ponudu određenog kraja gdje se kupci i potrošači dovode na mjesto proizvodnje da se uvjere u tradicionalnost domaće proizvodnje.

Tajnica Saveza:
Anđelka Pejaković