Savez malih sirara Republike Hrvatske

Kontakt

Sjedište Saveza

Remetinečki Gaj 14, 10020 Zagreb

MB: 2215683
OIB: 95449683414
IBAN: HR5624020061100493217

Predsjednica Saveza: Romina Zadravec

Kusanovecka 31, Kusanovec, 10370 Dugo Selo
Tel i fax: 01/2762-147
Mob: 098/9427-075
E-mail: romina.zadravec@zg.t-com.hr

Stručna tajnica Saveza: Višnja Krapljan

Tel: 047/777-447
Fax: 047/777-447
Mob: 091/4882-760
e-mail: Visnja.Magdic@savjetodavna.hr

Poslovna tajnica Saveza: Anđelka Pejaković

Tel: 01/6221-138
Fax: 01/6227-747
Mob: 091/4882-728
e-mail: Andjelka.Pejakovic@savjetodavna.hr

Stručni savjetnik Saveza: doc. dr. sc. Samir Kalit

e-mail: skalit@agr.hr